О нама

Избијање пандемије коронавируса и увођење ванредног стања у Србији у марту 2020. године, ограничење кретања код нас, земљама региона и света, уз низ других мера, довело је до појачане потребе грађана за тачним и брзим информацијама неопходним за свакодневни живот.

Удружење новинара Србије је у тим кризним тренуцима постало спона између грађана и надлежних, тражило одговоре на бројна њихова питања и објавило одговоре до којих смо дошли у посебној рубрици на свом сајту – Грађани траже да новинари питају.

И по укидању ванредног стања наставили смо да у име јавности тражимо одговоре надлежних.
Уз подршку UNDP-ија, у оквиру пројекта Платформа за одговорно управљање јавним финансијама, покренули смо сајт istrazujemo.rs  с циљем да наставимо да тражимо одговоре у име јавности и посебно се посветимо раду на истраживачким причама.

Пројектом „Трагом буџетског новца- новинари истражују, а грађани сазнају како се троши новац у пољопривреди“ започињемо циклус истраживачких прича. До априла 2021. године објавићемо најмање осам прича о трошењу буџетског новца у пољопривреди.

Популарни текстови